Verwante artikelen:

Ondanks  dat we vandaag schonere en frissere lucht inademen en met een relatief laag aantal Covid-19 gevallen in Bogota, met 1.333 bevestigde gevallen op 17 april 2020 op een bevolkingsaantal van 7,4 miljoen, is met de quarantaine voor de mogelijkheid van veel gezinnen om inkomen te genereren afgenomen, vooral voor degenen waar hun inkomen afkomstig is van informele banen. Dit heeft ook geleid to honger.Momenteel zijn bedrijven in het toerisme, horeca, en handel in het algemeen erg getroffen, evenals alle gezinnen die afhankelijk zijn van inkomen in de informele sector, zoals verkopers van snoep, handwerk en kleding in de openbare ruimte, straatartiesten. , om er maar een paar te noemen.

Volgens de DANE (verantwoordelijke voor de analyse en verspreiding van officiële Colombiaanse statistieken), had de informele sector  eind 2019 een aandeel van 41,1% in de economie van Bogota, wat overeenkomt met 1,6 miljoen mensen.

Ondanks de rust en de grote steun van de bevolking van Bogota, neemt ook de bezorgdheid en onzekerheid toe over de situatie van de armste gezinnen die niets te eten hebben. De burgemeester van Bogota verhoogt haar inspanningen zodat ze via subsidies of boodschappen-pakketen een handje kunnen helpen en kunnen bijdragen aan deze gemeenschappen.

“Bogotá Solidaria en Casa” wordt  door de  gemeente ingezet om te zorgen dat degenen die over voldoende middelen beschikken, donaties doen om de armste families te bereiken. In sommige buurten  lopen mensen van het district door de straten en houden bij wat ze tijdens wandelingen waarnemen om boodschappen te geven om de honger te stillen. Ook ontstaan er vormen van  solidariteit in de wijken, waar sommige bewoners zijn begonnen met het promoten van donaties voor de allerarmsten.

Daarnaast is er in de wijken een code ontstaan waarbij hongerige gezinnen een rode doek voor hun ramen ophangen, als symbool dat ze moeilijkheden ondervinden en dus hulp vragen aan hun buren en de gemeente. “Het initiatief is begonnen door de burgemeester van Soacha. In het licht van de ernstige humanitaire noodsituatie is de mogelijkheid ontstaan dat de families die dit het meest nodig hebben, hun rode vlag aan de buitenkant van hun huis laten hangen ”, ondanks het feit dat deze vlaggen ook zijn verschenen in sommige middenklassebuurten, is de grootste concentratie volgens het nieuws  in de zuidelijke wijken van de stad, wat de sociale positieve van deze kant van de stad bevestigt, waar de bevolking met de lagere inkomens is geconcentreerd, terwijl  in het noorden de families met de hogere inkomens concentreert zijn.

Foto door Diana Moncada  gemaakt in de Soledad.

De afgelopen dagen hebben op verschillende plekken in het zuiden van de stad de eerste demonstraties voorgedaan, zogenaamde “cacerolazos” op verschillende plaatsen in het zuiden van de stad, evenals een poging om een ​​supermarkt te plunderen. Ondertussen kunnen in het noorden de meeste gezinnen vanuit huis werken en studeren, genietend van de rust van de stad, in het zuiden zijn er meer mensen die deze luxe niet hebben. Er zijn overheidssubsidies gekoppeld aan Sisbén, waardoor begunstigden toegang hebben tot gezondheids- en andere sociaal-economische ondersteuningsprogramma’s, maar veel mensen die informele banen vervullen, staan ​​niet in deze database, wat betekent dat ze uitgesloten zijn van deze voordelen.

Opgemerkt moet worden dat er in Colombia een systeem van economische stratificatie is die gebaseerd op een classificatie van woningen en hun omgeving, die bijvoorbeeld fysieke elementen (deurplaats, materiële eo) van de woning identificeert en een subjectieve visuele evaluatie van de omgeving wat leidt tot  zes  lagen variërend van ‘arm ‘, ‘middenklasse’ en ‘exclusieve woning’, waarop verschillen gebaseerd zijn ten opzichte van  toegang tot uitkeringen en subsidies, en differentiële betaling bij onder meer inning van openbare diensten (zoals internet, telefoon, en gas en water). Maar wat dus uiteindelijk gebaseerd op is op de buurt or wijk waar men woont.

Dit systeem houdt echter geen rekening met het inkomen van gezinnen, met huishoudens met een hoger inkomen die in gebieden wonen van een lagere stratificatie of huishoudens met een laag inkomen in  woongebieden van een hogere en midden stratificatie (situatie bekend als verborgen armoede).

Door al deze omstandigheden is er nu in Bogotá een dilemma tussen voortdurende quarantaine of reactivering van de economie, voornamelijk rekening houdend met de honger en de behoeften van veel gezinnen, voornamelijk in gebieden met lage inkomens. De toekomst zal uitwijzen   op basis van de cijfers van deze pandemie, en de gevolgen van de lockdown, welke nieuwe maatregelen genomen zullen worden.

This page is also available in: Spaans Engels