Pionero Consultancy & Tours in Colombia behandelt haar klanten en contacten op een verantwoordelijke en respectvolle manier, en uw privacy en welzijn zijn van het grootste belang.

Pionero en haar webportaal “www.pionero.co” behandelt je persoonlijke gegevens op een verantwoordelijke manier.

Pagina bezoek: www.pionero.co houdt de IP-adressen bij voor systeembeheer. We controleren ook paginaverkeer door de paginaweergaven bij te houden die ons in staat stellen om groei te plannen. (Bijvoorbeeld vanuit welk land paginas bezocht worden).

Beveiliging: Deze site bevat beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen verlies, misbruik of wijziging van data en informatie. Deze beveiligingsmaatregelen omvatten het gebruik van SSL-code (Secure Socket Layer), een systeem waarmee de browser automatisch data kan coderen voordat u ze naar pionero.co verzendt. Ondanks onze beveiligingsmaatregelen, wees je er bewust van dat “perfecte beveiliging” niet op internet bestaat.

Delen met derden: Pionero gebruikt uw persoonsgegevens alleen in functie van uw verzoek om onderzoek, advies, rondleidingen of andere diensten en dit kan dan worden uitgewisseld met derden. Pionero (www.pionero.co) verstrekt relevante persoonsgegevens aan  serviceproviders en externe dienstverleners voor de dienstverlening. Pioneer zal persoonsgegevens bekend maken aan overheidsambtenaren of juridische entiteiten als we in goede trouw geloven dat dit voor de  wet vereist is en we zullen persoonlijke gegevens melden als we van mening zijn dat dit nodig is bij schending van de rechten van Pionero, gebruikers, kinderen,  en mensenrechten in het algemeen.

Om ons te contacteren: Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kan je contact met ons opnemen in de sectie ‘Contact’.