Bogota Architectuur

De architectuur van Bogota is een interessante mix van de koloniale-, republikeinse-, moderne- en hedendaagse architectuur.

Koloniale architectuur

De stad werd gepland met een typisch koloniaal stratenpatroon van blokken van 100 meter bij 100 meter, en is gebouwd met zijn rug naar de Cerros Orientales (oostelijke heuvels). In haar midden het centrale plein (het tegenwoordige Plaza de Bolivar) waar van oudsher de belangrijkste openbare gebouwen geconcentreerd zijn en waar vooral langs de  Calle Real (het tegenwoordige Carrera Septima) naast officiële gebouwen, woningen en winkels gebouwd werden.

Tegenwoordig zijn sommige van de gebouwen die je tegenkomt in de Candelaria terug te voeren tot deze periode, met een ingetogen architectuur, met een beperkt gebruik van ornamenten, dakpannen van klei en met hoogstens twee verdiepingen, gebouwd rond verschillende centrale of  laterale patio’s. Om ze te betreden moet je door een hal binnengaan die rechtstreeks verbonden is met de eerste patio.

Het typische koloniale huis is een huis van twee verdiepingen met een dak met dakpannen en een gevel met dakrand die de voetgangers tegen regen beschermt. Andere kenmerken zijn dat de huizen één of meer patio’s hadden. De eerste patio voor gebruik van de familie en de tweede voor de vetrekken bedienden van het huishouden. Hoewel deze laatste vooral in de derde patio waren geconcentreerd die ook als groentetuin diende.

Tot de belangrijkste gebouwen van de periode behoren de kerken van San Augustin en San Francisco, het San Bartolomé College (El Colegio Mayor van San Bartolomé) en de oude munt ( Casa de la Moneda), om maar een paar te noemen, die sporen zijn van de koloniale tijd gekenmerkt door zijn eenvoudige bijna landelijke vormgeving.

Republikeinse Architectuur

In het midden van de 19e eeuw veranderde de architectuur in Bogota fundamenteel onder invloed van de onafhankelijkheidsbeweging van Spanje onder leiding van Simon Bolivar. In 1819 was de stad een kleine compacte stad met ongeveer 30.000 inwoners. De stad groeide ruimtelijk gezien nauwelijks, maar het verdichte zich op de bestaande oppervlakte door de verdeling van percelen en gebouwen zo plaatsmaken voor de snelgroeiende bevolking.

Ook werden sommige republikeinse huizen gesloopt en andere werden aangepast, decoratieve elementen in gips of smeden toegevoegd, evenals details over de gevels die de verandering in het stedelijke beeld vereenvoudigen. In dezelfde periode werden ook openbare gebouwen gebouwd. Dit waren voornamelijk overheidsgebouwen, maar ook marktplaatsen en passages waarbij ook aandacht was voor de volks hygiene. Dit betekende een breuk met de Spaanse architectuur, en in deze periode werden nieuwe architectonische ontwerpen gebruikt, onder invloed van architecten uit Engeland en Frankrijk, die nieuwe uitdrukkingsvormen in de architectuur en stedenbouw inluidden.Aan het eind van de 19e eeuw werden ook de eerste parken aangelegd: het Eeuwfeest Park (el Parque Centenario), als een eerbetoon aan de honderdste verjaardag van de  geboorte van Simon Bolivar en in het begin van de 20e eeuw: het Onafhankelijkheidspark (Parque de la independencia) om de honderdjarige onafhankelijkheid van Spanje te herdenken, beide ontwikkeld aan de noordkant van de stad, in de buurt van San Diego. In dezelfde tijd werden verschillende lanen met bomenrijen aangelegd, als ruimtes voor rust en stedelijke wandelingen.

Moderne architectuur.

In de eerste drie decennia van de vorige eeuw (1900-1930) vond een andere verandering in de architectuur plaats in de stad. Op sommige plekken werd verder gebouwd in de republikeinse- en koloniale traditie van gebouwen tot maximaal twee verdiepingen met decoratieve elementen van pleisterwerk en dakpanelen van klei. Maar ook kwamen invloeden van de moderne beweging uit de VS en Europa overwaaien en werden er gebouwen gebouwd met meer dan 2 verdiepingen met kenmerken van de stijlen van Art Nouveau en Art Deco.

Ondertussen vonden er in  ruimtelijk opzicht de  eerste  uitleggingen plaats in de vorm van de aanleg de van nieuwe wijken.  In het noorden werd de wijk Merced aangelegd. En ook werden er projecten buiten de traditionele koloniale stadsgrens gerealiseerd zoals o.a.  het Station van de Savanne, de Pasaje Hernández, en de Kerk El Voto Nacional.

In stedenbouwkundig opzicht werd belangrijke bijdragen aan de stad gemaakt door de Oostenrijkse architect en stadsplanner Karl Brunner, die tussen 1934-1939 in Bogota  woonachtig was. Hij ontwikkelde het  Plan Bogotá Futuro, dat werd gebruikt voor nieuwe stadsuitbreidingen buiten de compacte koloniale en republikeinse stad, die groengebieden, nieuwe wegen en buurten omvatte binnen  het concept van de tuinstad, dat een breuk met de koloniale en republikeinse traditie betekende, waardoor ruimte werd gegeven voor nieuwe stedelijke experimenten, zowel in de planning als in de architectuur. Belangrijk in deze context is de Nationale Universiteit van Colombia (Ciudad Universitaria) en Centro Nariño, met toren- en platform-constructies, grote groengebieden in stijl gebruikmaken van eenvoudige geometrieën terwijl in stedenbouwkundig opzicht  de aanleg van Avenida de las Américas, ParkWay, Carrera 10 en Calle 26 belangrijk zijn te vermelden die een nieuwe stedelijke grens en de structuur voor de ontwikkeling van de moderne stad omvatten

Hedendaagse architectuur.

In de laatste decennia van de twintigste eeuw groeide het gebruik van baksteen  in de façades en werd onderdeel van het ontwerp in alle soorten gebouwen, zowel woon-  institutionele als in commerciële gebouwen.  Belangrijke voorbeelden uit deze stijl zijn de woningen van El Parque en de Virgilio Barco Bibliotheek, ontworpen door architect Rogelio Salmona, evenals andere projecten uit de afgelopen tijd zoals Centrum van de Herdenking (Centro de la Memoria) en de wijk Ciudad Salitre, dat een nieuwe visie op stedelijk ontwikkeling en architectuur in de stad betekende. Na de introductie van het Bus-systeem Transmilenio zijn er in de omgeving van de haltes nieuwe ontwikkelingen ontstaan, voornamelijk op de as van de 26e straat, met hoge bouwhoogten en nieuwe materialen die zijn geïntegreerd met de bestaande stedelijke omgeving.

Oops...
Slider with alias bogarquinl not found.
Architectuur Tours
Architectuur Tours
Cultuur Tours Bogota
Cultuur Tours Bogota
Tours in Bogota
Tours in Bogota
Tours in de savanne van Bogota
Tours in de savanne van Bogota