1. De Reservering: De reservering is gedaan zodra Pionero het bedrag van de tour of service  ontvangen heeft.  Voor dat er is betaald, is het niet bevestigd. Houd er rekening mee dat een boeking (voor dat er betaalt is) geen reservering is.

 

2. Reisverzekering: De reisverzekering is niet inbegrepen in de prijs . De klant wordt geadviseerd om een ​​reisverzekering die annuleringen, medische kosten, persoonlijke ongevallen, en persoonlijke aansprakelijkheid dekt voor je reis te kopen. Pionero is niet aansprakelijk  voor lichamelijk letsel of de dood, hiernaaast is geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bagage.

3. Verantwoordelijkheid: Pionero kan, fungeren als organisator of tussenpersoon, afhankelijk per situatie, kan het een tussenpersoon zijn bij het reserveren of contracteren van de diverse aangeboden diensten.

Pionero is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die zich voordoen door een ongeluk of door overmacht, weersomstandigheden en / of de natuur, of demonstraties of (gewapende) conflicten die de tour of dienst beinvloeden.

Met “Fuerza Mayor” of te wel “overmacht” wordt iedere onvoorziene en onvoorspelbare gebeurtenis die buiten de controle van Pionero vallen zoals , onder andere: natuurrampen (waaronder brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan of andere natuurrampen), oorlog (ongeacht of de oorlog al dan niet verklaard is), invasie, handelingen van buitenlandse vijanden , vijandelijkheden, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, usurpatie of machtsovername, militaire staatsgreep, terroristische activiteiten, nationalisering, overheid sanctie, blokkering, embargo, arbeidsconflict, staking,  onderbrekingen of uitval van elektriciteit of telefoondienst of onvoorziene technische problemen en de annulering of wijziging van vluchten, congestie of sluiting van luchthavens.

4. Wijzigingen: Pionero behoudt zich het recht om om technische redenen, operationele veiligheid  een deel of de  gehele tour en / of services die al dan niet deel uitmaken van de tour, voor of tijdens de uitvoering ervan te wijzigen.