Bezoek Transmicable

Een ander idee is om de kabelbanen in Bogota te bezoeken. Colombia heeft een lange geschiedenis wat betreftt kabelbanen. Er werd begonnen met bovengrondse kabels om koffie te vervoeren. De eerste werd gebouwd in de buurt van Manizales met een lengte van 72 kilometer, in 1922 en was in gebruik tot 1961. Andere bekende kabelbanen in het land zijn die van Medellin (2004) en de kabelbaan naar Monserrate (1953) in Bogota. Nieuwste kabelbaan in Bogota is Transmicable dat zich richt op een betere integratie van het openbaar vervoer in de stad Ciudad Bolivar, een gebied dat gekenmerkt wordt door lage inkomens, informeel landbezit en sociale complexiteit. Het is zeker de moeite waard om Transmicable te bezoeken om een andere kant van Bogota te leren kennen. De bouw van de kabelbaan is in augustus 2018 voltooid en worden in december 2018 in gebruik genomen. 

Ciudad Bolivar

Ciudad Bolivar wordt beschouwd als een van de meest problematische wijken in Bogotá, waar armoede, laag opleidingsniveau en slechte  infrastructuur zijn geconcentreerd. Met name in de perifere buurten gebouwd op de hellingen die de stad in het uiterste zuiden begrenzen. Ciudad Bolivar is een stadsuitbreiding aan de zuidkant van de stad. Er woonden sinds de jaren  jaren veertig al families, maar sinds de jaren tachtig kwamen er veel  families  wonen door het gewapende conflict in het land. De stad groeide steeds verder op de hellingen van de bergen, op een ongecontroleerde manier. Dit veroorzaakte een ongecontroleerde groei, met problemen met erosie, afval en een slechte bereikbaarheid. Waardoor het bereiken van werk erg moeilijk was.

Tegen deze achtergrond werd in 2015 het project Transmicable ontwikkeld dat nu in de testfase is en aan het eind van het jaar geopend wordt. Het heeft vier stations: Portal Tunal, Barrio Juan Pablo II, Barrio Manitas en ten slotte Barrios Mirador y Paraíso. De 163 gondels hebben een capaciteit om 10 comfortabel zittende passagiers te vervoeren, waardoor het systeem in totaal meer dan 3.600 passagiers per uur kan mobiliseren. De reistijd tussen Portal Tunal en Paraíso wordt teruggebracht van 50 minuten naar 13 minuten. De route is 3,34 km; Het systeem heeft 24 torens en de maximale hoogte die bereikt wordt is 2827 meter boven zeeniveau.

Bekijk hier meer informatie in het spaans over Transmicabel

Aspecten van het project

  • De aankoop van 175  percelen in de zone was ingewikkeld vanwege het ontbreken van eigendomspapieren van de bewoners
  • Ontmoetingen met sociale groepen, waaronder jongeren uit de sector en vertegenwoordigers van de bendes.

  In 2016 werden gevels geschilderd gevels en vond een integrale interventie plaats met onder andere de inrichting van wegen, water en riolering.

  Uit dit porject kwam “De stad is het volk” aanpak voort met als doel de participatie van de bewoners aan de constructie en duurzaamheid van het project. (http://www.portafolio.co/economia/infraestructura/idu-realizo-la-instalacion-del-cable-de trainen transmicable-staal-the-city-of-bolivar-513479-)

-Het bouwen van een gemeentelijk centrum met administratieve loketten, een centrum voor ouderenzorg, een sportcentrum en een bibliotheek centrum met o.a. een auditorium, kinderen ruimte, dans en muziek, voetbalveld, de gebieden van zakelijke onderneming, en het museum, onder andere.

-De bouw van een touristishce uitkijktoren

Een droom vervuld

De kabelbaan is een droom die wordt vervuld voor veel inwoners van Ciudad Bolívar, die een een veel betere verbinding met de rest van de stad geeft. Verwacht wordt dat investeringen de kwaliteit van leven kunnen verbeteren en het negatieve stigma van de sector kunnen verminderen, waarbij processen van fysieke en sociale vernieuwing worden gegenereerd.

In de wereld zijn er verschillende voorbeelden van kabelbanen die zijn geïntegreerd in het openbaar vervoer, dat tot doel heeft om het openbaar vervoer in hoge en geïsoleerde delen van de stad beter te integreren. Voorbeelden in Latijns’Amerika zijn: Medellin (Colombia), Caracas (Venezuela), La Paz en El Alto (Bolivia) en Rio de Janeiro (Brazilië).

Reacties

Geef een antwoord